КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Інвестиційна стратегія

    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за ІI квартал 2019 року
Звіт за І квартал 2019 року
Звіт за 2018 рік
Звіт за IIІ квартал 2018 року
Звіт за II квартал 2018 року
Звіт за І квартал 2018 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за І квартал 2017 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 25.09.2014
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.09.2018
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Збори акціонерів
 
15 березня 2019 р.
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Збори акціонерів
 
18 квітня 2019 р.
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Статут
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
25 квітня 2019 р.
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
Збори акціонерів
 
16 квітня 2019 р.
6 грудня 2018 р.
10 жовтня 2017 р.
21 грудня 2016 р.
30 жовтня 2015 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
11 квітня 2019 р.
5 вересня 2018 р.
27 квітня 2017 р.
5 жовтня 2016 р.
22 квітня 2015 р.
2 жовтня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
09.04.2019 р.
29.03.2018 р.
24.04.2017 р.
21.09.2016 р.
23.07.2015 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «КІНТО-КАЗНАЧЕЙСЬКИЙ»

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходу, який у середньостроковій перспективі перевищує рівень інфляції та середню депозитну ставку, за умови мінімізації ризиків шляхом диверсифікації коштів серед різних класів активів та обов’язкового щорічного перебалансування активів. Відповідно до інвестиційної політики, Фонд може бути класифікований як «збалансований». Фонд орієнтований на середньо- та довгострокових інвесторів, які розраховують на відносно високу доходність при низьких ризиках.

Структура активів Фонду «КІНТО-Казначейський» передбачає інвестування коштів у таких цільових співвідношеннях:

30% – в акції українських компаній, з яких не менше половини – акції з індексного кошику Індексу українських акцій Української біржі;

30% – у державні та муніципальні цінні папери, а також найбільш надійні корпоративні та банківські облігації;

30% - у банківські метали, з яких 60% - золото, 30% - срібло, 10% - платина (співвідношення між металами може переглядатися у момент планового щорічного перебалансування);

10% - у банківські депозити.

У цінні папери одного емітента не може бути вкладено більше ніж 5% активів Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду через зниження його власних ризиків.

З метою зниження ризиків Фонд здійснюватиме планове та позапланове перебалансування активів для приведення часток класів активів до їх цільового рівня. Планове перебалансування проходитиме у 1 кварталі кожного року. Позапланове перебалансування передбачається у разі відхилення на 10 відсоткових пунктів фактичного розміру частки класу активу у загальній вартості активів Фонду від його цільового розміру.

При управлінні активами Фонду здійснюватиметься пасивно-активна стратегія. Пасивна означає, що Фонд буде обмежений в можливостях інвестування в конкретні цінні папери цільовими частками класів активів та вимогами законодавства щодо диверсифікованих фондів. Об’єкти будуть придбаватися переважно на довгостроковий період, за який має реалізуватися потенціал зростання їх курсової вартості. Активна стратегія передбачає, що в межах визначеної частки рішення щодо інвестування коштів може залежати від ринкової кон’юнктури, що склалася в той чи інший момент часу, а також сприятливих можливостей перевкладання коштів у об’єкти, які за прогнозами можуть перегравати ринок на коротко- та середньострокових інтервалах.

Інвестування у боргові інструменти відбуватиметься із врахуванням дохідності та ліквідності конкретного інструмента, фінансового стану та надійності емітента. При виборі облігацій перевага надаватиметься середньостроковим цінним паперам із строком до погашення (викупу) 1-3 роки.

Строк діяльності Фонду – необмежений. Поточні доходи Фонду (від активних операцій, дивіденди та проценти) учасникам Фонду сплачуватись не будуть, а реінвестуватимуться у повному обсязі.

Висока ліквідність цінних паперів Фонду досягається через зобов’язання безперешкодного продажу та викупу інвестиційних сертифікатів за ціною, яка визначається виходячи з вартості чистих активів Фонду (враховуючи 1-2% винагороди агента з розміщення та викупу).

Застереження: Компанія звертає увагу інвесторів на те, що вартість цінних паперів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися залежно від змін ринкової вартості цінних паперів та інших активів, що перебувають у портфелі Фонду. Учасники в повній мірі несуть ризики збитків, пов’язаних зі зміною вартості активів Фонду. Прибуток Фонду не гарантується ні державою, ні Компанією.

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій