КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   
      
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за ІII квартал 2019 року
Звіт за ІI квартал 2019 року
Звіт за І квартал 2019 року
Звіт за 2018 рік
Звіт за IIІ квартал 2018 року
Звіт за II квартал 2018 року
Звіт за І квартал 2018 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за І квартал 2017 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 25.09.2014
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.09.2018
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Збори акціонерів
 
15 березня 2019 р.
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Збори акціонерів
 
18 квітня 2019 р.
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Статут
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
25 квітня 2019 р.
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
Збори акціонерів
 
16 квітня 2019 р.
6 грудня 2018 р.
10 жовтня 2017 р.
21 грудня 2016 р.
30 жовтня 2015 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
11 квітня 2019 р.
5 вересня 2018 р.
27 квітня 2017 р.
5 жовтня 2016 р.
22 квітня 2015 р.
2 жовтня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
09.04.2019 р.
29.03.2018 р.
24.04.2017 р.
21.09.2016 р.
23.07.2015 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа

Повідомлення про викуп акцій

Приватне акціонерне товариство «КІНТО» (далі – «ПрАТ «КІНТО»), що на підставі договору про управління активами № 10 від 12 березня 2008 року діє від імені та в інтересах Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35744353 (далі – «Фонд»), в особі виконавчого директора ПрАТ «КІНТО» Веремієнка С.М., який діє на підставі повноважень, наданих статутом, повідомляє, що 15 березня 2019 року Загальними зборами Фонду (далі – «Збори») було прийнято рішення про продовження строку діяльності Фонду та про пов’язаний з цим викуп Фондом власних акцій у акціонерів Фонду, які повідомлять про бажання продати акції Фонду (далі – «Акції») та здійснять усі передбачені цим повідомленням (далі – «Повідомлення») дії у строки, визначені Повідомленням. Викуп Акцій здійснюється без залучення агента з викупу безпосередньо компанією з управління активами Фонду – ПрАТ «КІНТО».

Положення Повідомлення в частині прав та обов’язків Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду, а також інших умов та процедур, що стосуються Фонду чи акціонера Фонду, становлять публічну пропозицію Фонду до всіх осіб, які на дату акцепту цієї пропозиції є акціонерами Фонду, укласти договір про викуп Акцій (далі – «Договір»). При цьому кількість Акцій, які акціонер Фонду має право пред’явити до викупу, не може перевищувати кількості Акцій, що належали йому на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 15 березня 2019 року.

Передбачені в Повідомленні умови є однаковими для всіх акціонерів Фонду і не можуть бути змінені на їх вимогу.

Зборами визначено наступний порядок взаємовідносин Фонду, від імені в інтересах та за рахунок якого діє ПрАТ «КІНТО», та акціонерів Фонду з приводу викупу Акцій та розрахунків за викуплені Акції:

1.     Акціонер Фонду має право прийняти вищевказану пропозицію, викладену у цьому Повідомленні (і тим самим укласти Договір) шляхом здійснення усіх без винятку дій, що перелічені у п.п.1.1-1.3 цього Повідомлення, а саме:

1.1.   підписання та подання Фонду, від імені якого діє ПрАТ «КІНТО», заявки на викуп Акцій (далі – «Заявка»);

1.2.   подання ПрАТ «КІНТО» усіх передбачених цим Повідомленням документів. Своєчасне отримання ПрАТ «КІНТО» таких належним чином оформлених документів свідчить про укладення між Фондом та акціонером Фонду Договору на умовах та у порядку, встановленому Повідомленням та законодавством;

1.3.   здійснення всіх дій, що необхідні і достатні для передачі Фонду Акцій.

2.     Для здійснення викупу належних акціонеру Фонду Акцій та одержання розрахунку, акціонер Фонду повинен:

2.1.   пред'явити уповноваженій особі ПрАТ «КІНТО» особисто або через представника чи надіслати рекомендованим листом наступні документи:

2.1.1.        для фізичних осіб:

-   два примірники Заявки, оформленої та підписаної акціонером Фонду (його законним представником, іншою уповноваженою особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 1 до цього Повідомлення;

-   довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду;

-   паспорт акціонера Фонду (законного представника, іншої уповноваженої особи) чи фотокопію паспорта, засвідчену підписом акціонера Фонду, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

-   довідку про присвоєння акціонеру Фонду ідентифікаційного номера платника податків чи засвідчену підписом акціонера Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою акціонером Фонду особою;

2.1.2.        для юридичних осіб:

-   два примірники Заявки, оформленої та підписаної керівником акціонера Фонду (уповноваженою ним особою) відповідно до форми, наведеної у Додатку 2 до цього Повідомлення. Підпис керівника акціонера Фонду повинен бути засвідчений печаткою такого акціонера (за наявності), а підпис уповноваженої особи – в порядку, визначеному п.2.2 цього Повідомлення;

-   довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку акціонера Фонду;

-   паспорт керівника акціонера Фонду (уповноваженої особи) чи фотокопію такого паспорта засвідчену підписом керівника (уповноваженої особи) акціонера Фонду у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;

-   оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення ПрАТ «КІНТО» заходів з ідентифікації та вивчення акціонера Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

-   належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів акціонера Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

2.2.   Підпис акціонера Фонду (уповноваженої особи акціонера) – фізичної особи на Заявці, повинен бути засвідчений нотаріусом чи іншою особою, яка відповідно до законодавства має право засвідчувати справжність підпису особи, крім випадку, коли такий підпис вчинений у присутності уповноваженого представника ПрАТ «КІНТО». Від імені акціонерів – юридичних осіб вказані документи можуть бути підписані уповноваженими установчими документами посадовими особами. Підпис останніх на документах повинен бути скріплений печаткою юридичної особи (за наявності).

2.3.   Приймання передбачених п.2.1 цього Повідомлення документів від акціонерів Фонду здійснюється по 14 червня 2019 року включно. При цьому:

-   у випадку, коли акціонер Фонду бажає здійснити передачу документів особисто – їх приймання представниками ПрАТ «КІНТО» відбувається кожного дня, крім вихідних (субота та неділя), а також святкових та неробочих днів з 1000 до 1700 за адресою: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б;

-   у випадку, коли документи надсилаються поштою, такі документи повинні бути відправлені за відповідною адресою обов’язково рекомендованим листом з описом вкладення та передані до поштового відділення не пізніше 07 червня 2019 року. Поданими своєчасно визнаватимуться лише документи, отримані ПрАТ «КІНТО» від органів поштового зв’язку до закінчення зазначеного у цьому пункті строку, а також отримані ПрАТ «КІНТО» після закінчення цього строку з відміткою поштового органу відправника, яка датована не пізніше 07 червня 2019 року. У всіх інших випадках документи вважаються неподаними та повертаються адресанту.

2.4.   У разі виконання акціонером Фонду вимог п.2.1.-2.3. Повідомлення, акціонеру Фонду повертається примірник Заявки із зазначенням дати її отримання (при отриманні документів від акціонера Фонду поштою, примірник Заявки протягом 3 (трьох) робочих днів надсилається акціонеру Фонду листом).

3.     Договір вважається укладеним з дати отримання ПрАТ «КІНТО» у належній формі усіх передбачених п.2.1. цього Повідомлення документів з дотриманням строків, зазначених у п.2.3. Повідомлення.

4.     У випадку неподання (неналежного та/або несвоєчасного подання) акціонером Фонду усіх передбачених п.2.1.1. або п.2.1.2. документів, він вважається таким, що відмовився від використання права викупу належних йому Акцій, встановленого рішенням Зборів.

5.     Акціонер Фонду, що пред’явив до викупу Акції в установленому цим Повідомленням порядку, (далі – «Продавець») зобов’язаний здійснити всі необхідні заходи щодо передачі Фонду Акцій не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня укладення Договору, але, у будь-якому випадку, не пізніше 14 червня 2019 року.

5.1.   Продавець визнається таким, що належним чином виконав свої зобов’язання з передачі Акцій, у разі, коли у встановлений цим пунктом строк надав усі необхідні та достатні документи депозитарній установі, у якій відкритий рахунок у цінних паперах, з якого мають бути списані на користь Фонду Акції, що є предметом Договору.

5.2.   Право власності на Акції, що відчужуються Продавцем за Договором, переходить до Фонду з моменту зарахування Акцій на рахунок у цінних паперах Фонду відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».

5.3.   Нагадуємо, що акціонерам Фонду, яким у зв’язку із дематеріалізацією Акцій за ініціативою Фонду Товариством з обмеженою відповідальністю «КІНТО, Лтд» був відкритий рахунок у цінних паперах, на якому обліковуються Акції, для отримання можливості розпоряджатися Акціями та виконання умов п.5 цього Повідомлення, необхідно укласти договір про обслуговування рахунку у цінних паперах.

6.     Оплата переданих згідно Договору Акцій буде здійснена Фондом виходячи з вартості чистих активів Фонду у розрахунку на одну Акцію, що перебуває в обігу, станом на 15 березня 2019 року, а саме 8 635,31 грн. (вісім тисяч шістсот тридцять пять гривень 31 копійка).

6.1.   Розрахунки з Продавцями за передані згідно з Договором Акції здійснюються виключно грошовими коштами у національній валюті – гривні, шляхом безготівкового переказу коштів на банківський рахунок акціонера Фонду. Виплата готівкових коштів за передані Продавцем Акції здійснюватись не буде. У разі неможливості здійснення розрахунків по Акціях згідно наведених в Заявці та інших наданих Продавцем документах його банківських реквізитів (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірної інформації і таке інше), ПрАТ «КІНТО» від імені Фонду протягом 10 робочих днів з дати закінчення розрахунків здійснює депонування таких коштів на ім’я Продавця в обраному ПрАТ «КІНТО» комерційному банку або передає такі кошти в депозит обраної ПрАТ «КІНТО» нотаріальної контори (приватного нотаріуса) для їх наступної передачі Продавцю.

6.2.   Сума коштів, що підлягатиме переказу Продавцю за передані згідно цього Повідомлення Акції, (далі – «Сума викупу») становитиме суму, визначену відповідно до п.6 цього Повідомлення, помножену на кількість Акцій, що передаються Продавцем згідно укладеного відповідно до цього Повідомлення Договору.

6.3.   Розрахунки за передані Продавцем згідно з Договором Акції будуть здійснюватись після продажу активів Фонду на суму, достатню для здійснення розрахунків з Продавцями, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 15 жовтня 2019 року.

6.4.   У разі, якщо розрахунки з Продавцем-фізичною особою здійснюватимуться шляхом переказу на рахунок, відкритий у банку АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», з Суми викупу буде утримуватися комісія банку за виконання платіжного доручення у розмірі 1,2% від суми платежу.

7.     Продавці мають право конвертувати акції Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здійснює ПрАТ «КІНТО», відповідно до вимог Положення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.10.2013 № 2073.

8.     У випадку невиконання (неналежного виконання) Фондом обов’язків щодо оплати Акцій, передбачених п.6.3 цього Повідомлення, Фонд зобов’язаний сплатити Продавцю за період прострочення оплати пеню у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла протягом означеного періоду. Сплата Фондом пені відповідно до цього пункту, позбавляє Продавця права вимагати відшкодування збитків.

9.     Умови про відповідальність, що передбачені п.8 цього Повідомлення, не поширюються на випадки, при настанні яких відповідно до законодавства та Договору, укладеного внаслідок акцепту умов цього Повідомлення, Фонд звільняється від відповідальності за невиконання (повне або часткове) чи неналежне виконання умов такого Договору. Фонд звільняється від відповідальності за повне чи часткове невиконання, неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок настання обставин (випадків), що перебувають поза контролем Фонду і які мають надзвичайний характер, значно утруднюють або роблять неможливим або недоцільним виконання будь-якими особами зобов’язань, передбачених Договором, а саме: набуття чинності новими нормативними актами щодо банківської діяльності і обігу цінних паперів (які змінюють умови обігу цінних паперів та/або грошового обігу), анулювання або призупинення дії ліцензії банківських чи депозитарних установ, які здійснюють відповідні дії у зв’язку з Договором, обмеження щодо безготівкових розрахунків, які запроваджені банками, що обслуговують Фонд чи Продавця, виникнення будь-яких інших подій та/або юридичних фактів, що суттєво впливають на виконання Фондом своїх зобов’язань і при цьому настання зазначених вище подій та/або фактів значно утруднює та/або робить неможливим або недоцільним виконання зобов’язань, передбачених Договором.

10.    Усі суперечки та протиріччя, що виникають із або у зв’язку із Договором, чи його тлумаченням, дією або припиненням, а також невиконанням та/або неналежним виконанням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а при недосягненні домовленості – передаються на розгляд відповідного суду.

11.    Строк дії Договору розпочинається у дату, визначену відповідно до п.3. цього Повідомлення, та закінчується 30 жовтня 2019 року, але в будь-якому разі не раніше повного виконання Сторонами обов’язків, передбачених Договором.

12.    Місцем укладення та виконання Договору є місто Київ, Україна.

13.    Реквізити Фонду:

Найменування – Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Синергія-7»;

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ – 35744353;

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, буд. 25-Б;

№ рахунку у цінних паперах – 100024-UA70010415;

Найменування депозитарію, в якому відкрито рахунок у цінних паперах: ПАТ «НДУ».

Виконавчий директор ПрАТ «КІНТО» Веремієнко С.М.

Додаток 1

«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Прізвище

Ім’я

По батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Паспортні дані

Місце реєстрації (за паспортом)

Банківські реквізити

Телефон

Вид цінного папера

Повне найменування інституту спільного інвестування

Кількість цінних паперів

Ціна цінного папера

Загальна вартість цінних паперів

Наявність наміру в проведенні конвертації

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7» у порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чинного законодавства.

________________
(підпис)

Додаток 2

«___» ____________ 20__ року

Заявка
на викуп цінних паперів

Повне найменування

Місцезнаходження

Код за ЄДРПОУ

Банківські реквізити

Телефон

Вид цінного папера

Повне найменування інституту спільного інвестування

Кількість цінних паперів

Ціна цінного папера

Загальна вартість цінних паперів

Наявність наміру в проведенні конвертації

Цим повідомляю про згоду на продаж акцій ПАТ «ЗНКІФ «Синергія-7» у порядку та на умовах, в строки та за ціною, визначеними відповідно до чинного законодавства.

___________________________________ ______________ ___________________________

(посада уповноваженої особи) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій