КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   
      
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за ІII квартал 2019 року
Звіт за ІI квартал 2019 року
Звіт за І квартал 2019 року
Звіт за 2018 рік
Звіт за IIІ квартал 2018 року
Звіт за II квартал 2018 року
Звіт за І квартал 2018 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за І квартал 2017 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 25.09.2014
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.09.2018
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Збори акціонерів
 
15 березня 2019 р.
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Збори акціонерів
 
18 квітня 2019 р.
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Статут
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
25 квітня 2019 р.
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
Збори акціонерів
 
16 квітня 2019 р.
6 грудня 2018 р.
10 жовтня 2017 р.
21 грудня 2016 р.
30 жовтня 2015 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
11 квітня 2019 р.
5 вересня 2018 р.
27 квітня 2017 р.
5 жовтня 2016 р.
22 квітня 2015 р.
2 жовтня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
09.04.2019 р.
29.03.2018 р.
24.04.2017 р.
21.09.2016 р.
23.07.2015 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні стабільного доходу, який за рівнем прибутковості значно перевищує рівень інфляції і не поступається банківським депозитам, але з істотним зменшенням ризику втрати вкладень, що досягається за рахунок інвестування коштів у різні класи активів.

Відповідно до інвестиційної політики, Фонд здійснює збалансовану стратегію, яка передбачає одержання максимально можливого прибутку при помірних ризиках шляхом довгострокового інвестування в добре диверсифікований портфель державних і муніципальних цінних паперів, акцій і облігацій українських корпорацій та інструментів грошового ринку*.

Структура активів Фонду передбачає вкладання коштів у таких співвідношеннях:

  • до 50% – в акції українських компаній (до 40% - до 1.07.2009 р.);
  • до 30% – на банківські депозити чи в облігації банків, причому грошових коштів, розташованих на окремих депозитних рахунках, не може бути більше ніж 10% від чистих активів Фонду;
  • до 20% – у корпоративні облігації українських емітентів;
  • до 25% – у державні цінні папери, прибуток за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
  • до 20% – в акції та облігації іноземних емітентів, допущених до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав *;
  • до 10% – у цінні папери органів місцевого самоврядування України.

У цінні папери одного емітента не може буде вкладено більше ніж 5% чистих активів Фонду, що дозволить досягти високої диверсифікації інвестиційного портфеля Фонду і, як наслідок, значно знизити його ризики.

Вільні фінансові ресурси, у тому числі і в іноземній валюті, становитимуть не більше ніж 30%, та їх наявність може бути зумовлена лише негативним прогнозом динаміки ринку.

Компанія з управління активами, відкрите акціонерне товариство “КІНТО”, відповідно до мети Фонду, дотримуватиметься стратегії активного інвестиційного менеджменту на основі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

Згідно з оптимістичним сценарієм довгострокового розвитку українського ринку цінних паперів, пріоритет надаватиметься потенційно найбільш прибутковим інструментам.

У процесі відбору акцій до інвестиційного портфеля, компанія з управління активами буде зорієнтована на найбільш вагомих українських емітентів**, а саме: на енергетичні, металургійні, хімічні, нафтові, машинобудівні, харчові компанії, які мають потенціал зростання курсових цін, вищий за середній показник на ринку. Акції купуватимуться переважно на довгий період (ставка на ще “не розкручених” лідерів у певних секторах ринку).

Інвестування у боргові інструменти (державні, муніципальні та корпоративні облігації України**) здійснюватиметься на основі аналізу сценаріїв поведінки повної доходності, даних про ліквідність випусків, фінансовий стан емітентів, рівень їх рейтингів.

“Пасивна” частина портфеля дозволить зменшити сукупні транзакційні витрати на управління Фондом.

Проте, Фонд не буде нехтувати і активними операціями, а саме: відбуватиметься оперативне реагування на мінливу ринкову кон’юнктуру та використання ринкових арбітражних можливостей пов’язаних з неефективністю українського фондового ринку. З цією метою здійснюватиметься щоденний моніторинг стану портфеля та регулярне проведення активних операцій, внаслідок яких кошти від цінних паперів, що зупинилися в ціновому зростанні, буде перевкладено у інші перспективні об’єкти.

Інвестиційна стратегія є помірно консервативною, що дає змогу отримувати від інвестицій стабільну поточну доходність і, одночасно, використовувати переваги інвестування в акції українських компаній, які, здебільшого, є недооцінені ринком на даному етапі. Саме така стратегія дозволить досягнути оптимального балансу надійності і доходності та максимально скоротити ризик зменшення вартості інвестиційного сертифікату Фонду. Динаміка вартості інвестиційного сертифікату Фонду не буде зазнавати значних коливань, властивих рику акцій, і дозволить примножувати активи, навіть у періоди несприятливої кон’юнктури на ринку.

Потенційна доходність вкладень у Фонд нижча за доходність фондів, що здійснюють „агресивне” інвестування у ризикові інструменти, наприклад, акції. При цьому Фонд набагато успішніше вирішує завдання збереження інвестиції вкладника. А отже, інвестиція у фонд є найкращим рішенням для осіб, що готові піти на помірні ризики, а відповідно до співвідношення ризик/прибутковість, може виявитися оптимальним для більшості інвесторів*** .

Висока ліквідність вкладень у Фонд досягається через зобов’язання безперешкодного викупу інвестиційних сертифікатів 5, 15 та 25 числа кожного місяця за ціною, яка ґрунтується на вартості чистих активів Фонду (враховуючи 1-2% комісійних агента з розміщення).

Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів та обіг сертифікатів Фонду на вторинному ринку не передбачені законодавством.

Термін діяльності Фонду є необмеженим. Зважаючи на те, що інвестування – процес динамічний, інвестиційна стратегія Фонду може бути переглянута у майбутньому. Однак зміни будуть легітимними лише за згодою Наглядової Ради Фонду, обраної з числа його інвесторів відповідно до регламенту Фонду.* в майбутньому, в процесі законодавчого врегулювання питань пов’язаних з придбанням цінних паперів, що гарантуються урядами іноземних держав, а також акцій та облігацій закордонних емітентів, дані види активів також можуть стати об’єктами інвестування;

** а з часом також і іноземних;

*** Компанія з управління активами звертає увагу інвесторів на те, що вони у повній мірі несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду та інших осіб про збільшення в майбутньому вартості інвестиційних сертифікатів Фонду не є зобов’язаннями Керуючого Фондом і можуть бути розцінені лише як припущення. Вартість інвестиційих сертифікатів Фонду може як збільшуватися так і зменшуватися. Зростання вартості сертифікатів Фонду в минулому не означає, що таке збільшення продовжуватиметься і в майбутньому.

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій