КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Інвестиційна стратегія

    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за ІI квартал 2019 року
Звіт за І квартал 2019 року
Звіт за 2018 рік
Звіт за IIІ квартал 2018 року
Звіт за II квартал 2018 року
Звіт за І квартал 2018 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за І квартал 2017 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 25.09.2014
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.09.2018
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Збори акціонерів
 
15 березня 2019 р.
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Збори акціонерів
 
18 квітня 2019 р.
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Статут
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
25 квітня 2019 р.
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
Збори акціонерів
 
16 квітня 2019 р.
6 грудня 2018 р.
10 жовтня 2017 р.
21 грудня 2016 р.
30 жовтня 2015 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
11 квітня 2019 р.
5 вересня 2018 р.
27 квітня 2017 р.
5 жовтня 2016 р.
22 квітня 2015 р.
2 жовтня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
09.04.2019 р.
29.03.2018 р.
24.04.2017 р.
21.09.2016 р.
23.07.2015 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ВІДКРИТОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ АКЦІЙ «КІНТО-Еквіті»

Мета діяльності Фонду полягає в отриманні доходу, який суттєво перевищить рівень інфляції та девальвації національної валюти при середньостроковому інвестуванні. Кошти інвесторів будуть інвестуватися переважно в акції українських компаній, що мають потенціал росту вищий за середній по ринку.

Фонд здійснює агресивну стратегію. Це означає, що заради отримання високого прибутку передбачаються високі ринкові ризики портфеля. Тим не менше, сукупні ризики портфеля будуть обмежені шляхом широкої диверсифікації – і по галузях, і по підприємствах за квотою, що забороняє інвестування більше 5% вартості активів Фонду в цінні папери одного емітенту.

Передбачається наступна структура активів:

  • від 50% до 90% –  акції українських компаній;
  • не менше 10% – банківські депозити

Для забезпечення мети діяльності Фонду компанія з управління активами – ПрАТ «КІНТО» – постійно стежитиме за ринковою кон’юнктурою. У періоди несприятливої динаміки ринку структура активів Фонду може змінюватися на користь відмінних від акцій інструментів – боргових цінних паперів, операцій РЕПО, депозитів, але «ядро» портфеля у 50% залишатиметься в акціях.

Порівняльним індикатором, що Фонд прагне випереджати на всіх етапах своєї діяльності, слугуватиме біржовий індекс акцій.

При управлінні активами Фонду «КІНТО» буде дотримуватися стратегії активного інвестиційного менеджменту, що передбачає ухвалення рішень щодо купівлі або продажу цінних паперів на підставі економічного, фінансового, ринкового аналізу та інвестиційних оцінок.

При формуванні інвестиційного портфеля Фонду компанія з управління активами орієнтуватиметься на найбільш ліквідні українські підприємства металургійної, енергетичної, машинобудівної галузей та компанії інших промислових секторів. Популярність таких акцій на фондовому ринку надасть можливість бути більш гнучкими і оперативно управляти інвестиційним портфелем Фонду, реалізуючи потенціал зростання курсової вартості в більш короткостроковій перспективі. З часом галузева структура Фонду буде розширюватися.

Активи купуватимуться переважно на тривалий період, проте, Фонд буде вдаватися і до активних операцій – оперативно реагувати на мінливу ринкову кон’юнктуру, використовувати арбітражні можливості, що надаються українським фондовим ринком. З цією метою буде здійснюватися постійний моніторинг стану портфеля та проводитимуться транзакції, внаслідок яких кошти від продажу цінних паперів, що вичерпали свій потенціал, будуть перевкладатися в інші перспективні об’єкти.

Крім зазначеного, по кожній позиції будуть визначені рівні поетапної фіксації прибутків чи збитків.

Висока ліквідність вкладень у Фонд передбачена законодавством. Компанія з управління активами зобов’язана у будь-який робочий день безперешкодно викупити у інвестора належні йому інвестиційні сертифікати та розрахуватися з ним не пізніше 7 робочих днів з дня подання учасником заявки на викуп. Ціна викупу ґрунтується на вартості чистих активів Фонду, яка зменшується лише на 1% винагороди агента з викупу.

Виплата дивідендів власникам інвестиційних сертифікатів та обіг інвестиційних сертифікатів Фонду на вторинному ринку не передбачені законодавством.

Строк діяльності Фонду є необмеженим. Враховуючи, що інвестування – процес динамічний, інвестиційна стратегія Фонду в майбутньому може переглядатися, але зміни вважатимуться легітимними лише за згоди Наглядової Ради Фонду, що обирається з числа його учасників.

Стати клієнтом

Контакти

Застереження: Компанія з управління активами попереджає, що інвестори несуть ризики зменшення вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. Заяви Керуючого активами Фонду або інших офіційних осіб щодо майбутнього збільшення вартості інвестиційних сертифікатів не є зобов’язаннями і мають розцінюватися як наміри та припущення. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду може як збільшуватися, так і зменшуватися. Зростання вартості сертифікатів Фонду в минулому не означає, що таке збільшення триватиме і в майбутньому.

 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій